• දුරකථන: 0086- (0) 10-60296356
  • විද්‍යුත් තැපෑල: zohonice@zohonice.com
  • හයිෆු + යෝනි + ලිපොසොනික්ස් + වීමැක්ස්

    1 4D හි HIFU Liposonic Microneedle යෝනි තද කිරීමේ මුහුණ ඔසවා ශරීරය සිහින් වීම 4DB Pro

    2in1 3D HIFU ෆේස් ලිෆ්ට් සමඟ සීතල මිටිය සම තද කිරීම 300G