• දුරකථන: 0086- (0) 10-60296356
  • විද්‍යුත් තැපෑල: zohonice@zohonice.com
  • අයිපීඑල් ලේසර් කෙස් ඉවත් කිරීම

    ඊ-ලයිට් OPT SHR IPL වේදනා රහිත හිසකෙස් ඉවත් කිරීම සහ IPL + RF හිසකෙස් ඉවත් කරන්නා N9

    අතේ ගෙන යා හැකි OPT IPL හිසකෙස් ඉවත් කිරීමේ සැලෝන් යන්ත්‍රය N6 භාවිතා කරන්න

    වෘත්තීය OPT IPL හිසකෙස් ඉවත් කිරීම සම පුනර්ජීවනය N8

    1 හි බහුකාර්ය 4 අයිපීඑල් විකල්පය Shr ND YAG ලේසර් පච්ච ඉවත් කිරීම IPL හිසකෙස් ඉවත් කිරීම E8B