• දුරකථන: 0086- (0) 10-60296356
  • විද්‍යුත් තැපෑල: zohonice@zohonice.com
  • Q ස්විච් එන්ඩී: යග් ලේසර්

    සූට්කේස් සියළුම වර්ණ පච්ච ඉවත් කිරීම නිතර නිතර ඉවත් කිරීම Q- ස්විචය ND YAG ලේසර් K15