• දුරකථන: 0086- (0) 10-60296356
  • විද්‍යුත් තැපෑල: zohonice@zohonice.com
  • ආරක්ෂිත වීදුරු

    Q ස්විචය සඳහා ආරක්ෂිත වීදුරු IPL ලේසර් හිසකෙස් ඉවත් කිරීම OD3 ZG06

    Q ස්විචය සඳහා ආරක්ෂිත වීදුරු ND යාග් ලේසර් පච්ච ඉවත් කිරීම ZG05